Klubske dejavnosti

V klubu zasledujemo širšo paleto Aktivnosti, kot ohranitev le medgeneracijskega prenosa znanj in utrjevanja vezi, in kot taki pripadnosti istim stvarem v klubu:

– KOŠARKARSKA ŠOLA (je namenjena prvemu stiku otroku, ne gre za žogo, temveč da otrok prisvoji na igriv radoživ način po lastnih naravnih gibanjih dobre gibalne doživljaje kot vir ukvarjanja s športom, za še kasneje)

– Igriva Košarka I. in II. delujeta v skladu z pogledom Šport za vse, otroci se ob igri predvsem zabavajo ob izvajanju elementarnih oblik gibanj, kot osnova košarkarskim elementom (podaja, vodenje, met); vadba košarke je spoznavno, v gibanje 1 x tedensko

– SELEKCIJE U-9, U-11, U-13 (pričakovano z rednostjo in pravočasnostjo, na vadbi rastejo tudi apetiti, tisti z več energie in aktivacijskega potenciala in želji po delati TIM, počasi lahko usmerjamo v tekmovalno košarko, tekmujejo sedaj že ampak je rezultat drugotnega pomena; najprej je na sporedu brezizhodno izraz potenciala košarkarja in karakterja vzporedno temu); vadba košarke 2 ali več x tedensko osmisli to kontinuiteto dela;

– Košarkarski Tabor / Košarkarska ulična 3/3 / in priprava športnih dni šol Košarka nas druži tudi izven dvoran ali golih šolskih objektov, vsi akterji se zlahka spoznajo na sproščujoč način in preraste v MOSTove, SPOMINe, ANEKDOTe.

- REKREATIVNA KOŠARKA (namenjena je bivšim članom KK-jev in pa zgolj že simpatizerjem, privržencem tej igri, k menjavi energij v HAKL in obvezni izmenjavi mnenj po tem, ko se telo umiri po aktivaciji)